Limbi

  • English
  • Română

Vizita Comitetului de Experţi Moneyval din cadrul Consiliului Europei in Republica Moldova

Delegaţia Comitetului de Experţi pentru evaluarea măsurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 1 – 12 octombrie 2018. Vizita respectivă constituie o parte componentă a procesului de evaluare a sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru perioada anilor 2012 – 2017, în cadrul rundei a 5-a de evaluare privind conformitatea cu prevederile Recomandărilor Grupului de Acţiune Financiară (FATF/GAFI). În procesul de evaluare, delegaţia compusă din experţi specializaţi pe domeniile legal, financiar şi organe de drept a desfășurat şedinţe bilaterale cu reprezentanţii autorităţilor naţionale competente în domeniu şi sectorului privat. Urmare a activităţii experţilor urmează a fi realizat raportul de evaluare privind conformarea la prevederile standardelor internaţionale şi nivelul de eficienţă a sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, cu elaborarea recomandărilor necesare pentru fortificarea întregului sistem. Raportul va fi discutat şi aprobat în cadrul Şedinţei Plenare Moneyval care va avea loc în iulie 2019.

Back to Top