Limbi

  • English
  • Română

Seminarul regional cu genericul „Abordarea bazată pe risc în CSB/CFT a altor participanţi profesionişti participanti pe piaţa financiară nebancară”

Colaboratorii Serviciului, în comun cu reprezentanţii instituţiilor de supraveghere – Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Agenţia Servicii Publice, Camera Notarială, Uniunea Avocaţilor au participat la seminarul regional cu genericul „Abordarea bazată pe risc în combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului a altor participanţi profesionişti pe piaţa financiară nebancară”, desfășurat în perioada 22-23 noiembrie 2018 în orașul Istanbul, Turcia.
Evenimentul dat a fost organizat de către Consiliul Europei și se înscrie în Programul Parteneriatului pentru buna guvernare, în cadrul căruia au participat reprezentanți ai autorităților de supraveghere a participanţilor profesionişti pe piaţa financiară nebancară din jurisdicțiile Parteneriatului Estic (Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Ucraina).
Seminarul a avut drept scop eficientizarea activității autorităților de supraveghere în desfășurarea supravegherii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului conform abordării bazate pe risc.
Astfel, subiectele discutate s-au referit la evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi abordarea bazată pe risc, fiind prezentate studii de caz, exerciții practice, standarde şi concepte  relevante privind supravegherea bazată pe risc, evaluarea instituțională a riscurilor, etc.
Totodată, au fost prezentate informații practice privind elaborarea matricelor de risc specifice domeniului, au fost discutate aspecte ale procesului de analiză şi investigație a cazurilor de spălare a banilor, în special proveniți din activități ilegale.
În contextul celor expuse, necesită de menționat că actualitatea chestiunilor abordate au constituit o valoare adăugată pentru specificul de activitate a Serviciului, inclusiv a activității de supraveghere și tendințele în domeniu, fiind combinate cu spețele practice din experiența de activitate a experților din alte țări.

 

Back to Top