Limbi

  • English
  • Română

Participarea reprezentanţilor Serviciului la Şedinţa Plenară a Comitetul de experți privind evaluarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțarea terorismului (MONEYVAL)

În perioada 3-7 decembrie 2018, reprezentanţii Serviciului, Băncii Naţionale a Moldovei şi Procuraturii Generale au participat la cea de-a 57-a ședință plenară  a Comitetului de experți privind evaluarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțarea terorismului (MONEYVAL) care a avut loc la Strasbourg, Republica Franceză.
În cadrul şedinţei, Comitetul MONEYVAL a finalizat evaluările sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului din Republica Cehă și Lituania, a adoptat evaluarea comună FATF - MONEYVAL a Israelului și a adoptat rapoartele de progres al următoarelor țări: Andorra, Azerbaidjan, Croația, Ungaria, Liechtenstein, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia și "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei".
De asemenea, Secretariatul Comitetului a analizat legislaţia naţională adoptată în vederea implementării Legii nr. 180 din 26.07.2018 cu privire la declararea voluntară şi stimularea fiscală prin prisma procedurii de conformare fiscală voluntară expusă de FATF şi adoptată de către Comitetul MONEYVAL.
În cadrul şedinţei plenare a Comitetului au fost dezbătute subiecte de interes comun, precum: modificările recente ale standardelor FATF cu privire la reglementarea criptovalutelor; prezentarea investigaţiei de către Serviciul de Stat pentru Monitorizarea Financiară al Ucrainei, care a primit premiul „Best Egmont Award 2018”, strategiile de combatere a finanțării terorismului, revizuirea sectorului  participanţilor profesionişti pe piaţa financiară nebancară (supravegherea și punerea în aplicare a măsurilor preventive) în noua rundă de evaluări şi alte subiecte conform agendei evenimentului.

Back to Top