Limbi

  • English
  • Română

La 21 iunie Serviciul a organizat ședința de lucru cu tematica „Prevenirea şi Combaterea spălării banilor: Orientări şi practici spre o nouă legislaţie.”

La iniţiativa Serviciului a fost organizată la 21 iunie curent, ședința de lucru cu tematica „Prevenirea şi Combaterea spălării banilor: Orientări şi practici spre o nouă legislaţie.” în scopul implementării prevederilor Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și urmare a ajustării legislației secundare la noile prevederi a legii, precum şi datorită schimbărilor sistemice operate, inclusiv în procedura de completare a formularelor, identificarea şi raportarea tranzacţiilor.
În cadrul şedinţei au participat 65 de notari, reprezentanții Ministerului Justiției, Camerei Notariale, precum și Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, dl. Igoris Krzeckovskis.
Obiectivul principal al ședinței de lucru a fost familiarizarea notarilor cu prevederile Legii 308 din 22.12.2017 şi legislaţiei secundare modificate, în special Metodologiei cu privire la identificarea activităţilor şi tranzacţiilor suspecte de spălarea banilor şi finanțării terorismului.
Evenimentul a fost organizat cu scopul de a îmbunătăți cooperarea cu entitățile raportoare, pentru a asigura o comunicare adecvată la toate nivelele, întru implementarea legislaţiei noi și a cadrului legislativ secundar în domeniu, ajustate în conformitate cu prevederile celei de a 4-a Directive UE în domeniul PCSBFT, standardele internaționale stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF-GAFI) și rezultatele Evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Problematica abordată a vizat inclusiv responsabilitățile Camerei Notariale în calitate de organ de supraveghere în procesul de aplicare a abordării bazate pe risc pentru identificarea tranzacțiilor și activităților supuse regimului de raportare.
Igoris Krzeckovskis, Consilierul de Nivel Înalt al UE a prezentat evaluarea supra naţională a riscurilor elaborată de Uniunea Europeană, precum şi un șir de studii de caz al activităților suspecte cu implicarea notarilor.
Exerciţiul desfăşurat urmează a fi precedat de o agendă foarte consistentă de activităţi, care au drept scop familiarizarea entităţilor raportoare cu noile prevederi legislative în domeniu şi fortificarea practică a capacităţilor acestora, inclusiv cu suportul partenerilor externi de dezvoltare.

Back to Top