Limbi

  • English
  • Română

Mesaj de eroare

  • Warning: file_put_contents(): Filename cannot be empty în file_unmanaged_save_data() (linia 1962 din /home/spcsbgov/public_html/includes/file.inc).
  • Fişierul nu a putut fi creat.

Eficientizarea masurilor de prevenirea si combatere a spalarii banilor cu privire la declarea mijloacelor financiare la frontiera

În contextul implementării prevederilor legale ce ţin de modul de raportare şi criteriile de suspiciune a mijloacelor băneşti declarate la traversarea frontierei de stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, la 21.02.2019 în comun cu reprezentanţii Serviciului Vamal, au organizat instruiri destinate funcţionarilor vamali debutanți.

În cadrul evenimentului, discuţiile au fost axate pe rolul instituțiilor implicate în procesul de colectare, înregistrare, remitere şi analiză a informaţiilor privind valorile valutare declarate de către persoanele fizice şi juridice la intrare/ieşire din ţară în contextul prevederilor Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

De asemenea, formatorii au prezentat amendamentele operate la Regulamentul privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi juridice.

Reieşind din caracterul transnaţional fenomenelor discutate, în cadrul instruirii au fost prezentate studii de caz care reflectă practica internațională de combatere a contrabandei mijloacelor băneşti în spațiul Uniunii Europene.

Procesul de instruire reprezintă parte indispensabilă a activităţilor desfăşurate de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în cooperare cu autorităţile responsabile la nivel naţional de implementarea prevederilor legale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Back to Top