Limbi

  • English
  • Română

Ateliere de lucru organizat cu asistenţa OSCE pentru entităţile raportoare

În perioada 9-11 iulie curent, cu participarea expertului internaţional, Giuseppe LOMBARDO, au fost organizate o serie de ateliere de lucru destinate tuturor tipurilor de entităţi raportoare care cad sub incidenţa Legii nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Astfel, la evenimentele respective au participat peste 60 de reprezentanți ai entităților raportoare, inclusiv bănci comerciale, organizații de microfinanțare, auditori, notari, avocați, dealerii de metale și pietre prețioase, companii de asigurări și sectorul valorilor mobiliare etc.

Totodată, în scopul asigurării eficienţei sporite a instruirii, participanţii  au creat grupuri de lucru în cadrul cărora s-a discutat abordarea practică a aspectelor relatate de către prezentator. 

Sectorul privat a avut posibilitatea de a aborda aspectele ce ţin de implementarea legislaţiei noi și a cadrului legislativ secundar în domeniu, rezultatele evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, aplicarea rezultatelor evaluării respective în vederea întreprinderii de acţiuni privind identificarea şi evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului în domeniul propriu de activitate şi utilizarea abordării bazate pe risc pentru identificarea tranzacțiilor și activităților supuse regimului de raportare.

Back to Top