Limbi

  • English
  • Română

Şedinţe de instruire pentru notari

Serviciul a organizat la 06 și 09 noiembrie curent, două seminare în cadrul cărora au participat 220 de notari licențiați, reprezentanții Camerei Notariale și Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, dl. Igoris Krzeckovskis în scopul implementării noii Legi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308 din 22.12.2017, precum şi datorită schimbărilor sistemice operate, inclusiv în procedura de completare a formularelor, identificarea şi raportarea tranzacţiilor.

Obiectivul principal al seminarelor a fost de a familiariza participanții cu prevederile Ghidului privind identificarea tranzacțiilor și activităților suspecte cu posibile elemente de spălare a banilor, precum și cu prevederile Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic. Atenţia participanților a fost atrasă în mod special asupra amendamentelor, care vor influența activitatea entităților raportoare, ca rezultat al intrării în vigoare a legii și ghidurilor menționate.

Evenimentele menţionate au fost desfăşurate cu scopul facilitării procesului de cooperare cu entitățile raportoare, pentru a asigura comunicarea la toate nivelele, astfel asigurând implementarea eficientă a prevederilor noii Legi privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și a cadrului legislativ secundar aferent.

Back to Top