Limbi

  • English
  • Română

Şedinţa Subcomitetului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru libertate, securitate şi justiţie, desfăşurată la Bruxelles, Regatul Belgiei.

Şeful Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor a participat în componenţa delegaţiei Republicii Moldova  la cea de-a patra reuniune a Subcomitetului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru libertate, securitate şi justiţie, desfăşurată la Bruxelles, Regatul Belgiei

Subiectele puse în discuţie în cadrul evenimentului de la Bruxelles s-au referit la reforma sectorului justiţiei, prevenirea şi lupta împotriva corupţiei, prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cooperarea privind migraţia, azilul și managementul frontierei de stat, protecţia datelor cu caracter personal, prevenirea şi lupta împotriva crimei organizate şi altor activități ilegale.

Serviciul a raportat progrese esenţiale obţinute în perioada de referinţă obţinute cu suportul delegaţiei Uniunii Europene şi a proiectului Uniunii Europei şi a Consiliului Europei „Combaterea Corupţiei prin Aplicarea Legii şi Prevenire” şi anume:

·        Elaborarea şi aprobarea Legii noi de prevenire şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,

·        Metodologiei de identificare  a activităţilor şi tranzacţiilor suspecte,

·        Ghidului cu privire la identificarea tranzacţiilor şi activităţilor suspecte în spălarea banilor şi finanțării terorismului,

·         Ghidului cu privire al finanțarea terorismului,

·        Ghidului cu privire la persoanele expuse politic,

·        Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi transmitere a formularelor speciale privind activităţile sau tranzacțiile care cad sub incidenţa prevederilor legii prevenire şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

·         Inițierea procesului de elaborarea a Strategiei naționale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Totodată, Serviciul a evidenţiat suportul naţional în instituirea Serviciului  ca entitate independentă în cadrul Guvernului şi adoptarea deciziei de numire a managementului Serviciului.

   La fel a fost comunicată informaţia cu privire la următoarele:

·        iniţierea procesului de acces la sistemul de schimb de date FIU.Net, manageriat de Europol.

·        completarea şi transmiterea chestionarelor de evaluare privind conformitatea tehnică şi cea de eficacitate în adresa Comitetului MONEYVAL

·         iniţierea procesului de elaborare  a proiectului de lege cu privire la aplicarea sancţiunilor cu privire la nerespectarea prevederilor legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului.

Agenda a întrunit o serie de subiecte de interes comun atât pentru Republica Moldova, cât şi pentru Uniunea Europeană, pentru care conducătorii instituţiilor specializate din ţară au prezentat progresele înregistrate de la reuniunea anterioară a Subcomitetului din iunie 2017.

Subcomitetul de asociere RM-UE pentru justiție, libertate și securitate a fost creat în baza Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Scopul acestuia este de a monitoriza îndeplinirea acelor angajamente pe care Republica Moldova și le-a asumat în fața partenerilor europeni prin clauzele Acordului.

Back to Top