Închide
Proiecte

Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în conformitatea cu Legea nr. 75 din 25.05.2020

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor

Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului pentru anii 2020-2024

Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la oraganizarea și funcționarea ”Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind combaterea spălării banilor” (SIA ICCSB)