Închide
Legislație națională

(NEW) - Hotărârea Guvernului nr. 167 din 06.03.2024 cu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență

(NEW) - Hotărârea Guvernului nr. 896 din 22.11.2023 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență

(NEW) - Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

(NEW) - Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

(NEW) - Ordinul cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic și indicilor de risc privind persoanele expuse politic (PEP) - ORDIN nr. 23 din 06.09.2023

(NEW) - Ordinul cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic - ORDIN nr. 22 din 15.08.2023

(NEW) - Ordinul privind abrogarea Ordinului nr. 36 din 05.08.2020 cu privire la aplicarea de către entitățile raportoare stabilite la art.4, alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor corespunzătoare față de jurisdicțiile cu risc sporit, nominalizate în deciziile emise de Grupul de Acțiune Financiară (FATF) - ORDIN nr. 13 din 20.07.2023

(NEW) - Ordinul privind abrogarea Ordinului nr. 41 din 17.09.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind aplicarea art. 4, alin. (1), lit. l) a Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - ORDIN nr. 14 din 20.07.2023

(NEW) - Ordinul cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea  tranzacțiilor și activităților suspecte de finanțare a terorismului - ORDIN nr. 16 din 20.07.2023

(NEW) - Ordinul cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălarea a banilor - ORDIN nr. 15 din 20.07.2023

(NEW) - Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru entitățile supravegheate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - ORDIN nr. 21 din 04.08.2023

(NEW) - Ordinul cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea beneficiarului efectiv - ORDIN nr. 34 din 28.11.2023

(NEW) - Ordinul cu privire la aprobarea Metodologiei privind modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Instrucțiunilor de completare a lor - ORDIN nr. 20 din 03.08.2023

Hotărârea Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilior și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implimentarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilior și finanțării terorismului 

Hotărârea Guvernului nr. 7/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, format de Sistemul informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor 

Manualul metodic pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către alți participanți profesioniști

Instrucțiunea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale - ORDIN nr. 35 din 23.08.2018

Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea agenților imobiliari - ORDIN nr. 38 din 24.08.2020

Ordinul cu privire la aprobarea sectoarelor care vor fi supuse verificării în anul 2021 - ORDIN nr. 55 din 28.12.2020

Ordinul cu privire la aprobarea sectoarelor care vor fi supuse procedurii de control în anul 2023 - ORDIN nr. 19 din 19.12.2022

Regulamentul privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - ORDIN nr. 50 din 08.12.2020 ABROGAT

Instructiunea cu privire la raportarea activităților sau tranzcțiilor care cad sub incidența Legii nr.308/2017 - ORDIN nr.18 din 08.06.2018 ABROGAT

Instrucțiunea cu privire la aplicarea art. 4, alin. (1), lit. l) a Legii nr. 308/2017 - ORDIN nr. 41 din 17.09.2018 ABROGAT

Ghidul privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic - ORDIN nr. 17 din 08.06.2018  ABROGAT

Ghidul privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului - ORDIN nr. 16 din 08.06.2018 ABROGAT

Ordinul cu privire la aplicarea de către entitățile raportoare stabilite la art.4, alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor corespunzătoare față de jurisdicțiile cu risc sporit, nominalizate în deciziile emise de Grupul de Acțiune Financiară (FATF) - ORDIN nr. 36 din 05.08.2020 ABROGAT

Ghidul privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor - ORDIN nr. 15 din 08.06.2018 ABROGAT