Închide
Despre SPCSB

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (Unitatea de Informaţii Financiară) reprezintă centrul naţional de colectare, analiză şi diseminare a datelor financiare şi totodată reprezintă o importantă interfaţă între sectorul financiar, profesii libere de specialitate pe de o parte şi sistemul organelor de drept pe de altă parte.

Astfel, această abordare face ca misiunea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor să devină una extrem de importantă în procesul de reducere a vulnerabilităţii sectoarelor financiar-bancar şi nebancar faţă de riscul spălării banilor şi finanţării terorismului.

Serviciul, urmare a unui proces analitic complicat combinat cu investigaţii financiare identifică scheme complexe şi tipologii de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, care sunt remise subdiviziunilor operative, de urmărire penală pentru examinare conform competenţei.

Chiar de la înfiinţare începând cu 15 septembrie 2003, Serviciul a accelerat rapid întru stabilirea unui cadrul normativ şi instituţional adecvate atît exigenţilor naţionale, cît şi standardelor internaţionale în domeniu.

De menţionat că, în această perioadă, cu ajutorul partenerilor externi au fost investite resurse substanţiale atît financiare, cît şi umane întru optimizarea capacităţii şi asigurarea independenţei operaţionale ale aceste autoritati.

Eforturile depuse au fost apreciate în ultimele rapoarte de evaluare de către experţii Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei.

Luînd în considerare că succesul contracarării spălării banilor şi finanţării terorismului presupune existenţa unui nivel eficient şi ramificat de cooperare naţională şi internaţională, Serviciul colaborează activ cu serviciile similare în cadrul organizaţiilor internaţionale de profil cum ar fi Grupul Egmont, Comitetul MONEYVAL, EAG, Europol, GUAM etc.

Suplimentar, stabilirea relaţiilor bilaterale privind schimbul de informaţii cu serviciile similare din alte state constituie o prioritate, fiind în acest sens semnate 43 memoranduri de colaborare.

Începând cu anul 2007 Republica Moldova a promovat o politică Guvernamentală unitară în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, exprimată prin conjugarea eforturilor tuturor autorităţilor competente în diferite politici şi strategii.

În conformitate cu prevederile Strategiei nominalizate, Serviciul este autoritatea centrală şi responsabilă de prezentarea progreselor în domeniu la nivel naţional.

Suplimentar, este de menţionat că Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor s-a încadrat eficient în agenda Europeană a Republicii Moldova, cum ar fi de exemplu procesul de negociere a Acordului de asociere „Republica Moldova – Uniunea Europeană”, realizarea Planului naţional de acţiuni privire la liberalizarea regimului de vize etc.

Eforturile SPCSB şi ale partenerilor săi au condus la obţinerea unor progrese remarcabile în edificarea şi consolidarea sistemului autohton de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, care a devenit un real obstacol în calea infractorilor şi a intenţiilor acestora de a utiliza instituţiile financiare ca mijloc de colectare şi valorificare a fondurilor ilicite, dar şi un element esenţial în promovarea stabilităţii sistemului financiar din Republicii Moldova.