Închide
Știri
slide 1
Dezbaterea proiectului Ghidului activitatilor sau tranzacţiilor suspecte cu instituiile bancare si organul de supraveghere
În scopul conformării cadrului normativ subordonat Legii RM nr. 190-XVI din 26.07.2007 ,,cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” la standardele FATF din februarie 2012 şi a Directivei UE 2015/849 din 20 mai 2015, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a iniţiat procesul de ajustare a Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte. Astfel, în vederea consultării opiniei entităţilor de profil şi consolidării unui conţinut practic pentru ghidarea activităţii entităţilor raportoare, Serviciul la 24 august curent a organizat şedinţa de lucru cu reprezentanţii Băncii Naţionale, cu persoanele responsabile din cadrul instituţiilor financiare şi Asociaţia Băncilor din Republica Moldova pentru dezbaterile pe marginea noilor prevederi ce urmează să cuprindă Ghidul activităţilor sau tranzacţiilor suspecte. În acest sens, urmare a şedinţei menţionate instituţiile financiare vor înainta propuneri şi soluţii de completare şi ajustare a Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte prin prisma activităţii bancare şi evaluării proprii a riscurilor.
Vezi detalii
slide 1
Serviciul a beneficiat de asistenţă tehnică în cadrul proiectului Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Controlul Corupţiei prin eficientizarea măsurilor de prevenire şi combatere”
Misiunea de stabilire a obiectivelor în vederea identificării necesităţilor pentru elaborarea unei noi Strategii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, a avut  loc în perioada 9-10 august 2017.

Expertul Consulului Europei, David Artingstal şi expertul rezident al CLEP Giulia Re, a avut pe agendă multiple şedinţe de lucru nu doar cu reprezentanţii Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor  al Centrului Naţional Anticorupţie, dar şi autorităţile competente în domeniu.

 Astfel,în cadrul întrevederilor bilaterale cu experţii,  reprezentanţii Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupţie, Ministerului de Interne, Serviciului Vamal, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologii informaţionale, Băncii Naţionale a Moldovei Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare şi a Consilierului de rang înalt al Uniunii Europene au abordat diverse obiective, în vederea stabilirii necesităţilor pentru ulterioarele priorităţi naționale strategice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Vezi detalii
slide 1
„Trainingul de ţară” organizat de către Secretariatul Comitetului MONEYVAL

În perioada 12-13 iunie curent, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a găzduit sesiunea „Trainingul de ţară” organizat de către Secretariatul Comitetului MONEYVAL pentru toate autorităţile cu competente directe şi indirecte în prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Evenimentul a fost moderat de către Secretarul executiv al Comitetului MONEYVAL, dl. Matthias Kloth, care a prezentat standardele internaţionale în domeniu (Recomandările FATF), criteriile de conformitate şi eficienţă, precum şi procedurile şi principiile de evaluare desfăşurate de către experţii Comitetului MONEYVAL.

La acest seminar au participat 35 de exponenţi ai diferitor autorități competente, inclusiv reprezentanţii entităţilor raportoare, care au parcurs etapă preparatorie înainte de evaluarea Republicii Moldova preconizată în prima jumătate al anului 2018.

Evenimentul a fost organizat cu susținerea Oficiului Consiliului Europei la Chişinău.

Vezi detalii
slide 1
Vizita de studiu la Brigada de Combatere a Corupţiei şi Spălării Banilor în Spania
La invitaţia Comisariatului General al Poliţiei Judiciare al Spaniei reprezentanţi ai Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie au întreprins vizită de studiu în perioada 23 - 25 Mai 2017, cu asistenţa instrumentului TAIEX al Comisiei Europene. În cadrul evenimentului au fost organizate şedinţe de lucru bilaterale cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, Comisariatul General al Poliţiei Judiciare, Brigada de Combatere a Corupţiei şi Spălării Banilor, Procuratura Anticorupţie şi combaterea spălării banilor, precum şi Unitatea de Informaţii Financiare a Spaniei, pe parcursul cărora au fost prezentate cele mai bune practici, tehnici, metode, modul de cooperare şi alte iniţiative care contribuie la combaterea spălării banilor şi infracţiunilor predicate. Pe parcursul întrevederilor au fost discutate detalii referitor la iniţierea procedurii de semnare a Memorandumului de Înţelegere între Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Comisariatul General al Poliţiei Judiciare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a Spaniei, responsabili de investigarea spălării banilor şi infracţiunilor asociate.
Vezi detalii
slide 1
Pregătirea profesională a ofiţerilor Serviciului în domeniul investigării valutei electronice-bitcoin.
Reprezentantul Serviciului care a fost instruit în cadrul programului UNODC-GPML Trainingul „Trening of Trainers” „Cryptocurency Investigation ” a organizat un curs de pregătire profesională practică pentru ofiţerii Serviciului conform tehnicilor şi metodelor studiate. Accesul la softul dezvoltat de o instituţie specializată a oferit posibilitatea de a efectua o investigaţie financiară practică a unei tranzacţii cu bitcoins.
Vezi detalii
slide 1
Trainingul „Trening of Trainers” „Cryptocurency Investigation ”

În perioada 10-13 aprilie curent doi reprezentanţi ai Serviciului au participat la  instruirea „Trening of trainers” „Cryptocurency Investigation ” care a avut loc  în or. Viena, Austria.   

Treningul a avut drept scop familiarizarea participanţilor cu metodele de analiză şi identificare  a valutei virtuale, tehnologiile existente analitice în domeniu, precum şi tipologiile cele mei frecvente cu valuta virtuală investigate de reprezentanţii  organelor de ocrotire a normelor de drept din SUA.  

Participarea experţilor de talie înaltă din mediul de afaceri în combinaţie cu cei din cadrul organelor de drept şi a serviciilor similare au contribuit la discuţii active şi schimb de opinii privind tipologiile existente în domeniul spălării banilor şi finanțări terorismului.

Dat fiind faptul că treningul a implicat măsuri active şi exerciţii practice perceperea tematicii de investigare a criptovalutei a fost asimilată în detaliu de participanţi.

Vezi detalii