Închide
Semnarea Acordului de Colaborare între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Centrul Național Anticorupție

În scopul eficientizării cooperării și efectuării schimbului de informații necesare pentru fortificarea eforturilor  în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, la 07.05.2020, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a semnat Acordul de Colaborare cu Centrul Național Anticorupție.

Conform clauzelor Acordului, pe lîngă efectuarea schimbului de informații  privind infracțiunile de spălare a banilor, infracțiuni asociate acesteia și cele de finanțare a terorismului, domeniile de colaborare vor viza:

efectuarea schimbului infiormațional asupra subiectelor ce rezultă din activitățile comune ale părților;

evaluarea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului; 

menținerea statisticilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;

întrepinderea acțiunilor comune în vederea ajustării și optimizării cadrului normativ;

elaborarea și implementarea documentelor de politici în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

prezentarea progreselor naționale în domeniul către organizațiile internaționale de profil;

organizarea și participarea la instruiri și evenimente organizate de către Părți. 

 

 

-