Închide
Implementarea sancțiunilor internaţionale în domeniul finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă

În perioada 9-10 decembrie 2019, în or. Strasbourg, la invitaţia Consiliului Europei, reprezentaţii Serviciului au participat la Instruirea pentru reprezentanţii ţărilor Europei de Est privind „Implementarea sancțiunilor internaţionale în domeniul finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă”.

Obiectivul general Instruirii menţionate a fost de oferi participanţilor mijloace practice de consolidare şi eficientizare a cadrului normativ național și consolidarea  capacităților autorităților competente de a combate proactiv riscurile şi amenințări în domeniul finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă. 

În cadrul instruiri a mai fost pusă în discuţie posibilitate creării unei platforme internaţionale privind facilitarea schimbului de informaţii între instituţiile statelor participante la eveniment întru consolidarea capacităţilor schimbului informaţional care ar eficientiza combatere fenomenului de finanţare a terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă.

Agenda de lucru a acestei instruiri, a vizat a 16 ore de instruire conduse de experţi internaţionali care au prezentat cele mai bune practici internaţionale în domeniu, inclusiv cele mai de succes cazuri privind schimbul informaţional care au dus la combaterea finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă.

Totodată, au fost descrise şi cele mai bune sisteme internaţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi modalitate de implementare cît mai eficientă a recomandărilor Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului al Consiliului Europei (Comitetul MONEYVAL)