Închide
Implementarea prevederilor legislaţiei naționale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea auditorilor

 

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la 10 iulie curent  a participat la ședința de instruire virtuală organizată de Asociația Auditorilor şi Societăților de Audit „AFAM”  cu peste 40 de auditori.

În cadrul webinarului a fost discutat modul de eficientizare a implementării prevederilor legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi noile reglementări referitoare la  aplicarea sancțiunilor pentru încălcările în domeniu.

Totodată au fost abordate aspecte tehnice de implementare  şi priorităţile strategice imediate care vor fi îndreptate spre elaborarea cadrului subordonat legislativ întru implementarea Legii 75/2020 „privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării  banilor şi finanţării terorismului şi modul de aplicare a sancțiunilor”, precum şi modificarea prevederilor Legii 308/2017 „cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”,   în conformitate cu recomandările celei de a V-a rundă de evaluare MONEYVAL.