Închide
Ședința de lucru privind Evaluarea Națională a Riscurilor

În contextul Evaluării Naționale a Riscurilor, la 04.03.2020 Serviciul a organizat ședința de lucru privind Evaluarea Națională a Riscurilor cu participarea liderilor de grup, “Vulnerabilitățile Sectorului  Bancar” “Vulnerabilitățile Sectorului Valori Mobiliare” și  “Vulnerabilitățile altor instituții financiare”.

În cadrul evenimentului reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Băncii Naționale a Moldovei, Coordonatorul național al procesului de Evaluare Națională a Riscurilor cât și reprezentantul Serviciului şi-au expus obiectivele în vederea eficientizării procesului de actualizare  a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului.

De asemenea în acest context la şedinţă de lucru a participat şi consilierul de nivel înalt al delegației Uniunii Europene, dl. Igoris Krzeckovskis, care a recomandat utilizarea evaluării supranaționale a riscurilor a Uniunii Europene adoptată la 24.07.2019, pentru facilitarea analizării riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Totodată, menționăm că procesul demarat la nivel național va utiliza aceiași metodologie a Băncii Mondiale care va fi extinsă în conformitate cu recomandările Comitetului MONEYVAl în cea dea cincea rundă de evaluare.

Urmare a evenimentului, au fost stabilite sarcinile şi termenii privind alocarea resurselor instituționale cât şi acumularea informaţiilor şi datelor necesare pentru implementarea lor în cadrul Evaluării Naționale a Riscurilor.