Închide
Curs de pregătire profesională - Serviciul vamal

   La data de 31.10.2022 orele 10:00 la Centrul de instruire a Serviciului vamal a fost desfășurat cursul de pregătire profesională a funcționarilor vamali debutanți cu genericul „Rolul inspectorului vamal în contracarararea finanțării terorismului și depistarea cazurilor de nedeclarare a mijloacelor valutare”.

  În prima etapă a cursului de pregătire a fost prezentat cadrul legislativ național și obiectivele FATF de stabilire a standardelor și promovarea implementării efective a măsurilor legale, de reglementare și operaționale pentru combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și a altor amenințări conexe, în corelare cu informațiile privind valorile valutare declarate de către persoanele fizice și juridice în conformitate cu prevederile art. 33 și 34 din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.

  La următoarea etapă au fost prezentate cazuri concrete și aspecte privind investigațiile financiare în domeniu contracarării contrabandei valutare, fiind puse în discuție riscurile și criteriile de suspiciune identificate, precum și valorificată importanța cooperării interinstituționale în scopul dezvoltării sistemului național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

  La etapa finală de către angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a fost adusă la cunoștință diferența dintre spălarea banilor și finanțarea terorismului cu prezentarea cazurilor practice de finanțare a terorismului care a avut loc pe teritoriul Republicii Moldova.

  În această ordine de idei, au fost discutate riscurile și indicii de suspiciune care pot avea legătura cu finanțarea terorismului și obligativitatea aplicării de către inspectorii vamali a măsurilor de precauție si/sau asiguratorii cu informarea Serviciului despre cazurile identificate.