Close
slide 1
În perioada 14-15 martie 2024 în comun cu Camera notarială a fost organizată instruirea notarilor cu genericul ” Rolul notarului în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului ”.
View more
slide 1
La data de 21.03.2024 în comun cu Uniunea Avocaților a fost organizată instruirea avocaților cu genericul ” Rolul avocatului în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului ”.
View more
slide 1
La data de 26.01.2024, în comun cu Uniunea Executorilor Judecătorești a fost organizată instruirea executorilor judecătorești cu genericul „Rolul executorului judecătoresc în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului„.
View more
slide 1
External assistance to strengthen the national AML/CFT system.
Progresele înregistrate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), obiectivele pentru perioada următoare, precum și potențialele oportunități de cooperare au fost discutate în cadrul unei întrevederi a Directorului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Daniel-Marius Staicu cu Directorul Proiectului USAID ”Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA), Matthew Macellaro.
View more
slide 1
La data de 27.02.2023 la Centrul de instruire al Serviciului Vamal a fost desfășurată instruirea funcționarilor vamali debutanți cu genericul „Rolul inspectorului vamal în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și modulul privind Profilul Teroristului.
View more
slide 1
La data de 21.11.2022 orele 11:00 la sediul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a avut loc ședința de lucru cu reprezentanții Camerei Notariale.
View more