Close
slide 1
Ateliere de lucru pentru sensibilizarea agenților imobiliari în vederea implementării prevederilor AML/CFT
În scopul menținerii unui dialog constructiv în vederea implementării legislației din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului de către agenții imobiliari, Serviciul a organizat la 14 martie curent un atelier de lucru cu participarea agenților imobiliari și a Consilierului de Nivel Înalt al UE în domeniul PCSBFT. În cadrul ședinței, șeful Serviciului Conformitate și Supraveghere din cadrul SPCSB, a prezentat manualul metodic pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului de către liberii profesioniști, elaborat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova cu suportul proiectului UE/CE privind Controlul Corupției prin Aplicarea Legii și Prevenire (CLEP). Totodată, au avut loc discuții referitor la conformitatea tehnică, conform pct. 16 – 18 Secţiunea IV din Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi transmitere a formularelor speciale privind activităţile sau tranzacţiile care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. La rândul său, dl. Igoris Krzeckovskis, Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul PCSBFT a prezentat un șir de studii de caz al activităților suspecte cu implicarea entităților raportoare. De asemenea, scopul ședinței a fost de a îmbunătăți cooperarea cu entitățile raportoare, pentru a garanta o comunicare adecvată la toate nivelele, astfel asigurând viitoarea eficacitate în implementarea noii Legi privind PCSBFT și a cadrului legislativ secundar aferent.
View more
slide 1
Serviciul continuă sensibilizarea mediul de afaceri în vederea implementării prevederilor AML/CFT
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la 12 martie 2019 a organizat ședința de instruire cu circa 16 reprezentanți ai sectorului privat, companii de construcții, dealeri de automobile cu tematica „Eficientizarea implementării prevederilor legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi familiarizarea cu tipologii în domeniu” . În cadrul ședinței au fost abordate aspecte tehnice de implementare a Instrucțiunii privind aplicarea art.4 alin (1), lit l) a legii 308/2017 , aprobată la 17 septembrie 2018, precum şi criteriile aferente unor posibile tranzacții cu indici de suspiciune. Instrucţiunea Serviciului din 17 Septembrie 2017, prevede măsurile care urmează a fi aplicate de noile entități raportoare în comercializarea bunurilor în numerar mai mult de 200 000 lei, precum şi categoriile de bunuri şi servicii care pot fi tranzacționate şi anume bunuri imobile, mijloace de transport, foi turistice, articole şi bunuri de lux. Totodată, au fost explicat modul de transmitere a formularelor speciale care urmează a fi transmise de reprezentanții sectorului companiilor de construcții şi a dealerilor de automobile. De menționat că conform implementării prevederilor Directivei a IV-a a UE, Legea 308/17 include o nouă categorie de entități raportoare şi anume „persoane fizice şi juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puţin 200000 de lei sau echivalentul acesteia în numerar”.
View more
slide 1
Ateliere de lucru cu privire la prezentarea Manualului metodic in domeniu pentru alți participanți profesioniști
La 01 martie 2019, cu participarea expertului Consiliului Europei, dl. Giuseppe Lombardo și al Consilierului de rang înalt al Uniunii Europene, dl. Igoris Krzeckovskis, au fost organizate 2 ateliere de lucru privind prezentarea Manualului metodic pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către alți participanți profesioniști. În cadrul ședințelor desfășurate au participat circa 65 reprezentanți ai entităților raportoare: auditori, notari, avocați, agenți imobiliari, precum și reprezentanții instituțiilor de supraveghere: Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Ministerul Finanțelor, Camera Notarială și Uniunea Avocaților. „Manualul metodic pentru aplicarea masurilor de prevenire și combaterea a spălării banilor și finanțării terorismului de către alți participanți profesioniști” a fost elaborat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu suportul Proiectului „Controlul corupției prin aplicarea legii și prevenire" (CLEP) al Uniunii Europene și Consiliului Europei. Obiectivul manualului este de a facilita executarea și aplicarea prevederilor Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 „cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” de către entitățile raportoare ca subiecți ai regimului de supraveghere, reprezentând un mecanism adițional în vederea aplicării prevederilor legislației din domeniu. Evenimentele au fost organizate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu asistența Proiectului CLEP al Uniunii Europene și Consiliului Europei.
View more
slide 1
EU TWINNING Project - Press Release February 2019
Prima misiune a experților din Lituania și Polonia a avut loc în perioada 4-8 februarie 2019, fiind reprezentată de Serviciul de Investigare a Crimelor Financiare din Lituania și de către Departamentul de Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor din Polonia. Vizita face parte din Componentul 1 – Sporirea eficacității de implementare a politicii naționale AML/CFT, activitatea 1.1. Ședințele au avut loc cu participarea reprezentanților din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a Băncii Naționale a Moldovei, Camerei Notariale, Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării și Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului. Scopul misiunii consta în analiza practicii naționale și în identificarea deficiențelor cadrului legal și instituțional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), pentru inițierea oportună a amendamentelor în legislația AML/CFT din Republica Moldova.
View more