Close
slide 1
INTERPOL has launched the global campaign "Business E-mail Compromise (BEC)"
Prin campania globală lansată ”BEC”, INTERPOL atenționează asupra posibilităților de fraude informatice prin intermediul poștei electronice. Astfel, în acest scop, infractorii accesează în mod neautorizat conturile de e-mail ale unor societăți comerciale din străinătate, monitorizarea corespondenței angajaților societății respective și simularea corespondenței reale pe care aceștia o poartă cu societatea parteneră de afaceri, prin intermediul unei adrese de e-mail asemănătoare sau identice. Această activitate are drept scop deturnarea transferului de bani către un cont bancar diferit față de cel al beneficiarului legitim, contul bancar fiind controlat de către membrii grupării infracționale.
View more
slide 1
În perioada 9-27 septembrie 2019, în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, au fost desfăsurate două ateliere de lucru în cadrul Componentei nr. 1 și a Compenentei nr. 4.
View more
slide 1
Publication of the MONEYVAL Fifth Round Mutual Evaluation Report on the Republic of Moldova
În perioada 15 – 19 iulie curent, la Strasbourg a avut loc Ședința Plenară a Comitetului de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL), în cadrul căreia a fost examinat și adoptat Raportul Republicii Moldova în contextul celei de-a V-a runde de evaluare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada anilor 2013 – 2018.
View more
slide 1
Ședințe de instruire pentru reprezentanții societăților de audit și auditorilor întreprinzători individuali
La 14 mai 2019, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a organizat ședința de instruire pentru reprezentanții sectorului de audit și persoane juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate. Instruirea respectivă a avut drept scop abordarea aspectelor tehnice de completare și transmitere a formularului tipizat prevăzut de Instrucțiunea cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, în conexiune cu raportarea activităților și tranzacțiilor menționate, au fost discutate criteriile aferente unor posibile tranzacții sau activități cu indici de suspiciune, cu efectuarea unor exerciții practice în grup. În particular, participanții s-au interesat de măsurile de precauție față de clienți, modalitatea de identificare a beneficiarului efectiv, inclusiv în cazurile unor structuri complexe ale acţionariatului etc.
View more