Close
slide 1
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în baza art. 19 alin. 3 al Legii nr. 308 din 22.12.2018 "cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului" a elaborat Raportul anual de activitatea pentru 2019.
View more
slide 1
În scopul eficientizării cooperării și efectuării schimbului de informații necesare pentru fortificarea eforturilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, la 07.05.2020, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a semnat Acordul de Colaborare cu Centrul Național Anticorupție.
View more
slide 1
List of high risk jurisdiction in the field of prevention and combating of money laundering and terrorism financing
Comisia Europeană intensifică lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Conform metodologiei cu privire la identificarea țărilor terțe cu un cu grad înalt de risc ale căror sisteme de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice, și în temeiul prevederilor art. 10, alin. (6) al Legii 308 din 22.12.2018 “cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, Serviciul publică lista actualizată a jurisdicțiilor cu risc sporit în două anexe:
View more
slide 1
În legătură cu situația epidemiologică cauzată de răspândirea COVID-19, organizațiile internaționale de profil cum ar fi Grupul de Acțiune Financiară (FATF), Comitetul Restrânși de Experți privind evaluarea Măsurilor de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului (MONEYVAL), Grupul Statelor ContraCorupţiei ( GRECO), Interpol, precum şi serviciile similare din Marea Britanie, Germania, Olanda au constatat apariția unor riscuri şi amenințări de finanţare ilicită precum şi a unor scheme de fraude financiare asociate situațiilor de urgență instituite în majoritatea satelor lumii care se prezintă prin următoarele tipologii.
View more