Close
slide 1
Atelierul de lucru cu privire la Ghidul cu privire la Persoanele Expuse Politic organizat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Atelierul de lucru cu privire la Ghidul cu privire la Persoanele Expuse Politic organizat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu asistența Proiectului Consiliului Europei și a Uniunii Europene Combaterea Corupției prin aplicarea legii și prevenire (CLEP). În perioada 19-21 martie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu asistența Proiectului Consiliului Europei și a Uniunii Europene Combaterea Corupției prin aplicarea legii și prevenire (CLEP) au organizat 4 ateliere de lucru cu entitățile raportoare privind prezentarea proiectului Ghidului cu privire la Persoanele expuse politic precum și prezentarea standardelor FATF în domeniu de către expertul Consiliului Europei, Giuseppe Lombardo și a practicii statelor membre UE, exemplul Lituaniei de către Igoris Krzeckovskis, Înalt consilier al uniunii Europene. În cadrul ședinței de lucru desfășurate au participat circa 80 reprezentanți ai entităților raportoare, bănci, auditori, dealeri de metale prețioase, notari, avocați, participanți profesioniști la piața valorilor mobiliare, asiguratori, micro-finanțare precum și reprezentanții instituțiilor de supraveghere Banca Națională a Moldovei, Camera Marcării, Comisia Naționale a Pieții Financiare. Discuții active pe marginea proiectului ghidului precum și exerciții practice de aplicare a măsurilor de identificare a persoanelor expuse politic au avut loc în cadrul atelierelor de lucru organizate.
View more
slide 1
Șeful Serviciului a participat la Reuniunea de Nivel Înalt în cadrul UNODC
Șeful Serviciului a participat la Reuniunea de Nivel Înalt în cadrul UNODC organizată în parteneriat cu misiunea Permanentă a Republicii Moldova organizată în cadrul celei de-a 61 sesiuni anuale a UNODC, care a avut loc în perioada 13-15 martie 2018 în or. Viena, Austria. Delegația Serviciului, alături de cea a Ministerului de Interne și a Ambasadei Republicii Moldova la Vienna au prezentat rezultatele cooperării cu UNODC pe diverse segmente cum ar fi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, migrația ilegală și traficul ilicit de arme la frontiera moldo-ucrainenă. Urmare a asistenței acordate de GPML al UNODC, Serviciul a prezentat rezultatele obținute și cooperare eficientă obținută cu partenerii de dezvoltare. În cadrul Programului Strategic de Parteneriat și Acțiuni Planificate în Europa de Est pentru perioada 2017-2020 fac parte Republica Moldova, Ucraina și Republica Belarus.
View more
slide 1
Atelier de lucru privind PCSBFT organizat de CLEP si SPCSB
În scopul implementării noii Legi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (PCSBFT), care a fost aprobată de către Parlament în lectură finală pe 22 Decembrie 2017, atelierul de lucru cu tematica identificării tranzacțiilor și activităților suspecte de spălarea banilor a fost organizat pe 24-26 Ianuarie, de către Proiectul CLEP (Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire) al Uniunii Europene și al Consiliului Europei în strânsă colaborare cu Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor din Republica Moldova și Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor Dl. Igoris Krzeckovskis.

La eveniment au participat peste 100 de reprezentanți ai entităților raportoare, inclusiv bănci comerciale, organizații de micro-finanțare, auditori, notari, avocați, dealerii de metale și pietre prețioase, companii de asigurări și sectorul valorilor mobiliare.

Obiectivul principal al atelierului de lucru a fost de a familiariza participanții cu prevederile proiectului Ghidului privind identificarea tranzacțiilor și activităților suspecte cu posibile elemente de spălare a banilor. Participanților li sa atras o atenție specială asupra amendamentelor, care va influența activitatea entităților raportoare, ca rezultat al intrării în vigoare a Legii și Ghidului sus-menționat. De asemenea, scopul training-ului a fost de a îmbunătăți cooperarea cu entitățile raportoare, pentru a garanta o comunicare adecvată la toate nivelele, astfel asigurând viitoarea eficacitate în implementarea noii Legi privind PCSBFT și a cadrului legislativ secundar aferent.

În această ordine de ideii, Șeful Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor Dl. Vasile Șarco a susținut un discurs, salutând participanții și speakerii și a pus în evidență că scopul noii Legi și a Ghidului este de a implementa prevederile celei de a 4-a Directive UE în domeniul PCSBFT, standardele internaționale stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF-GAFI) și rezultatele Evaluării Naționale a Riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Dumnealui de asemenea a pus în evidență cerințele și responsabilitățile entităților raportoare și autorităților de supraveghere în procesul de aplicare a abordării bazate pe risc pentru identificarea tranzacțiilor și activităților supuse regimului de raportare.

Giuseppe Lombardo expertul proiectului CLEP în domeniul PCSBFT a subliniat importanța discuțiilor ce țin de prevederile Ghidului, în special în contextul misiunii MONEYVAL, care va avea loc pe parcursul acestui an. Mai târziu Dl. Lombardo a prezentat un șir de studii de caz al activităților suspecte cu implicarea entităților raportoare. Mai mult ca atât, grupuri de lucru au fost organizate pentru a crea interacțiunea necesară între participanți și speakeri, cât și pentru a asigura faptul că informația teoretică și practică prezentată a fost înțeleasă.

View more
slide 1
Sedinta comuna a Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Misiunii Consilierilor de Nivel Înalt al UE si Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Aproximativ 20 de avocați reprezentanți ai Uniunii Avocaților din Republica Moldova au participat la prezentarea organizată de Misiunea Consilierilor de Nivel Înalt al UE în strânsă colaborare cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și cu Uniunea Avocaților, care a avut loc pe 18 Ianuarie. Scopul acestui eveniment a fost de a explica cerințele noii Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (PCSBFT) și de a descrie schimbările care vor apărea odată cu intrarea în vigoare a noii legi, cât și de a măsura impactul acestui document normativ asupra acestei profesii și asupra regimului de PCSBFT. Una dintre prevederile noii Legi privind PCSBFT stipulează că avocații și Birourile de avocați, ca entități raportoare sunt obligate să raporteze tranzacțiile și activitățile suspecte identificate. În același timp riscurile și vulnerabilitățile de spălare a banilor și finanțare a terorismului pun în evidență importanța cooperării între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Republicii Moldova și avocații individuali și/sau Birourile de avocați pentru a asigura aplicarea legislației privind PCSBFT. Al doilea obiectiv al acestei întâlniri a fost de a prezenta sumarul raportului privind evaluarea supra-națională a UE a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, în acest sens Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor Dl. Igoris Krzeckovskis a prezentat principalele puncte și concluzii al raportului sus-menționat. În același timp experții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au prezentat raportul final privind Evaluarea Națională a Riscurilor de Spălare a Banilor și Finanțarea Terorismului, care s-a desfășurat în perioada Noiembrie 2015-Februarie 2017, cât și planul de acțiuni de redresare a riscurilor și neajunsurilor identificate.
View more