Close
slide 1
Participarea reprezentanţilor Serviciului la cea de-a 56-a Şedinţă Plenară a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei
În perioada 02 - 06 Iulie curent, delegaţia Republicii Moldova formată din reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Băncii Naţionale a Moldovei şi Procuraturii Generale au participat la cea de-a 56-a Şedinţă Plenară a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei, care a avut loc în or. Strasbourg, Republica Franceză. În cadrul şedinţei menţionate, au fost prezentate rapoartele progres ale Bulgariei, Croaţiei, Poloniei, Slovaciei şi Republicii Muntenegru aflate în procedură intensă de monitorizare. Totodată, a fost adoptat Raportul de evaluare al Letoniei şi Albaniei. În privinţa Letoniei, decizia Moneyval a fost de a raporta despre progresele obţinute la plenara din decembrie 2019, fiind plasată din oficiu în procedură simplificată de monitorizare iar în privinţa Albaniei a fost de a adopta Raportul de evaluare cu aplicarea procedurii de verificare a consistenţei şi calităţii. Reprezentanţii Secretariatului Moneyval şi echipelor de evaluare au prezentat recomandări practice cu privire la modul de pregătire a statelor pentru procesul de evaluare şi lecţiile învăţate din primele 9 evaluări desfăşurate în cadrul rundei V. De asemenea, în cadrul Plenarei au fost propuse spre dezbatere rapoartele privind procedura „follow up” în cadrul rundei IV a Macedoniei, Liechtenstein şi României şi au fost prezentate rapoartele progres în cadrul rundei V a Armeniei şi Insulei Man, precum şi efectuate prezentări privind rolul Unităţilor de Inteligenţă Financiară în investigaţii de corupţie şi utilizarea valutelor virtuale în spălarea banilor.
View more
slide 1
Asistenţa OSCE în pregătirea Republicii Moldova pentru procesul de evaluare a ţării de Comitetul MONEYVAL
Instituţiile abilitate cu competențe în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului au beneficiat de asistenţă OSCE în procesul de pregătire de evaluarea V-a MONEYVAL. În perioada 19-22 iunie curent, Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor a organizat şedinţa de instruire cu participarea expertului internaţional, Giuseppe LOMBARDO şi a reprezentanţilor instituţiilor organelor de ocrotire a normelor de drept, de supraveghere şi a Curţii Supreme de Justiție. În cadrul şedinţei au fost discutate şi explicate prevederile Recomandărilor FATF precum şi a metodologiei de evaluare a acestora prin abordări practice şi teoretice, criteriile de eficacitate constituind accentul de bază a instruirii. Treningul din 19-22 iunie a fost prima etapă a procesului de asistenţă acordat Republicii Moldova de către OSCE în acest sens. Următorul eveniment, care va avea loc în perioada 9-13 iulie curent urmează a fi destinat sectorului privat şi anume entităţilor raportoare, subiecte ale Legii 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
View more
slide 1
La 21 iunie Serviciul a organizat ședința de lucru cu tematica „Prevenirea şi Combaterea spălării banilor: Orientări şi practici spre o nouă legislaţie.”
La iniţiativa Serviciului a fost organizată la 21 iunie curent, ședința de lucru cu tematica „Prevenirea şi Combaterea spălării banilor: Orientări şi practici spre o nouă legislaţie.” în scopul implementării prevederilor Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și urmare a ajustării legislației secundare la noile prevederi a legii, precum şi datorită schimbărilor sistemice operate, inclusiv în procedura de completare a formularelor, identificarea şi raportarea tranzacţiilor. În cadrul şedinţei au participat 65 de notari, reprezentanții Ministerului Justiției, Camerei Notariale, precum și Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, dl. Igoris Krzeckovskis. Obiectivul principal al ședinței de lucru a fost familiarizarea notarilor cu prevederile Legii 308 din 22.12.2017 şi legislaţiei secundare modificate, în special Metodologiei cu privire la identificarea activităţilor şi tranzacţiilor suspecte de spălarea banilor şi finanțării terorismului. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a îmbunătăți cooperarea cu entitățile raportoare, pentru a asigura o comunicare adecvată la toate nivelele, întru implementarea legislaţiei noi și a cadrului legislativ secundar în domeniu, ajustate în conformitate cu prevederile celei de a 4-a Directive UE în domeniul PCSBFT, standardele internaționale stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF-GAFI) și rezultatele Evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Problematica abordată a vizat inclusiv responsabilitățile Camerei Notariale în calitate de organ de supraveghere în procesul de aplicare a abordării bazate pe risc pentru identificarea tranzacțiilor și activităților supuse regimului de raportare. Igoris Krzeckovskis, Consilierul de Nivel Înalt al UE a prezentat evaluarea supra naţională a riscurilor elaborată de Uniunea Europeană, precum şi un șir de studii de caz al activităților suspecte cu implicarea notarilor. Exerciţiul desfăşurat urmează a fi precedat de o agendă foarte consistentă de activităţi, care au drept scop familiarizarea entităţilor raportoare cu noile prevederi legislative în domeniu şi fortificarea practică a capacităţilor acestora, inclusiv cu suportul partenerilor externi de dezvoltare.
View more
slide 1
Şedinţa Subcomitetului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru libertate, securitate şi justiţie, desfăşurată la Bruxelles, Regatul Belgiei.
Şeful Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor a participat în componenţa delegaţiei Republicii Moldova la cea de-a patra reuniune a Subcomitetului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru libertate, securitate şi justiţie, desfăşurată la Bruxelles, Regatul Belgiei Subiectele puse în discuţie în cadrul evenimentului de la Bruxelles s-au referit la reforma sectorului justiţiei, prevenirea şi lupta împotriva corupţiei, prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cooperarea privind migraţia, azilul și managementul frontierei de stat, protecţia datelor cu caracter personal, prevenirea şi lupta împotriva crimei organizate şi altor activități ilegale.
View more