Close
slide 1
National Strategy of preventing and combating money laundering and terrorist financing of the 2020-2025 years
La 05 februarie curent a fost publicată Hotărârea Parlamentului nr. 239/2020 prin care a fost aprobată Strategia națională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.
View more
slide 1
Egmont Group Information Exchange Working Group Meeting
În perioada 01-04 februarie curent Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la ședința Grupului de Lucru privind Schimbul Informațional din cadrul Grupului Egmont, în regim online, la care au participat serviciile de informații financiară din circa 130 de state.
View more
slide 1
In attention to reporting entities: The updated list of The Security Council of UN
Comitetului de Sancțiuni al Consiliului de Securitate Organizației Națiunilor Unite, la 16 decembrie 2020, a actualizat în baza rezoluției 1518(2003) lista de indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste.
View more
slide 1
Compliance program 2021
În conformitate cu prevederile pct. 8 din Ordinul nr. 50 din 08.12.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor...
View more